MAFF

MATSALU NATURE FILM FESTIVAL
MATSALU LOODUSFILMIDE FESTIVAL

Evolutsioon isolatsioonis

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Režissöör Toni Escandell / Hispaania 2016 / 52 min / Lihula peeglisaal 21.09 - 12:00

 

Kõigist Vahemere saartest kaugeimal asuval, kus atmosfääritingimused on ebasoodsad, kus tuule ja mere koosmõju ei võimalda taimkatte kasvamist, on see ometi koht,  kus elab filmi peategelane: Mallorca müürisisalik. Autoril on läinud 15 aastat selle roomaja keeruka käitumismustri uurimiseks ja selgitamiseks.

Lisaks sellele avastab Toni Escandell filmimise käigus mõningaid seni teadusele tundmatuid fakte.