reglement 2017

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Üldsätted

 

 • 15. Matsalu rahvusvaheline loodusfilmide festival (edaspidi festival) toimub Lihulas, Haapsalus ja Tallinnas 20.-24. septembrini 2017.
 • Festivali eesmärk on tutvustada ja tunnustada uusi loodusfilme ja nende loojaid ning edendada loodusfilmide levi.
 • Festival propageerib looduslähedast ja säästvat elulaadi ning põlisrahvaste sügavalt loodusega seotud traditsioonide austamist.
 • Festival on kohtumispaigaks filmitegijatele, kelle filmid jutustavad looduse mitmekesisusest ja selle kaitsest, looduse kui elukeskkonna säilitamisest.
 • Festival annab võimaluse Eesti filmikultuuri tutvustamiseks ning kontaktide loomiseks Eesti ja teiste maade filmitegijate vahel.
 • Festivali programm koosneb:
 •      - võistlusprogrammist
 •      - lisaprogrammidest
 •      - retrospektiividest
 •      - loodusfotonäitustest
 •      - seminaridest, töötubadest ja meistriklassidest
 •      - vaba aja üritustest
 • Festivali korraldab MTÜ Matsalu Loodusfilmide Festival koostöös Lihula vallavalitsusega.
 • Festivali töökeelteks on eesti ja inglise keel.

 

Aadress ja kontaktandmed

 

 • ​Matsalu loodusfilmide festival
 • Tallinna mnt 25
 • 90303 Lihula
 • Tel. +372 4775 141
 • E-post: info@matsalufilm.ee
 • Koduleht: www.matsalufilm.ee

 

Filmide esitamise reeglid ja tingimused

 

 • Festivalile saab filme esitada 1. märtsist kuni 1. juunini FilmFreeway kaudu.­
 • Osalema on oodatud dokumentaalfilmid ja animeeritud filmid (7+ min), mis on valminud peale 1. jaanuari 2015.
 • Filme saab esitada kahes kategoorias:
 •        - A - “Loodus”. Osalema kutsutakse filme, mis kujutavad loodust kogu tema rikkuses ja mitmekesisuses.
 •        - B - “Inimene ja loodus”. Osalema kutsutakse filme, mis kujutavad inimtegevuse ja looduse kooseksisteerimist, inimese põliseid seoseid loodusega, loodushoidu, traditsioone.
 • Filmid võivad olla eelnevalt osa võtnud teistest samalaadsetest festivalidest.
 • ​Festivalile ei võeta filme, mida on juba varasematel aastatel festivalile esitatud, isegi mitte siis kui filme on vahepeal oluliselt muudetud.
 • Filmid peavad olema inglise keeles või inglisekeelsete subtiitritega. Soovitame subtiitrid lisada ka juhul kui filmi inglise keel on raskesti mõistetav, nt. aktsendi või slängi tõttu.
 • Ühe autori poolt esitatavate filmide arv ei ole piiratud.
 • Osavõtja garanteerib, et tema poolt esitatud filmid on vabad kolmandate osapoolte poolt filmi kohta käivatest nõuetest.
 • Osavõtt festivalist on tasuta.
 • Läbivaatuseks esitatud film peab olema privaatne/parooliga kaitstud ja allalaetav. Lubatud formaadid: MOV, MP4 ja AVI (max 5 GB). Festival ei aktsepteeri filme, mis on Internetis vabalt kättesaadavad.
 • Filmiga koos tuleb esitada:
 •        - filmimeeskonna nimekiri
 •        - režissööri/esitaja kontaktandmed
 •        - sünopsis (max 100 sõna)
 •        - treiler (link)
 •        - filmi dialoogileht (doc-fail)
 •        - vähemalt kaks (2) filmi tutvustavat fotot
 •        - filmis näidatavate liikide teaduslikud nimetused ladina keeles­­
 • Vajalikud materjalid ja läbivaatuseks esitatav film peavad jõudma festivali korraldajateni enne 1. juunit 2017. Festival ei ole kohustatud läbi vaatama hilinenud filme.

 

Valimise protsess ja teavitamine

 

 • Valiku festivalile esitatud filmide hulgast teeb korraldajate poolt määratud valikukomisjon. Festival valib igal aastal võistlusprogrammi ja lisaprogrammidesse kokku ligi sada uut loodusfilmi üle maailma.
 • Filmide festivaliprogrammi valimisest või mittevalimisest teavitatakse 15. augustiks 2017 FilmFreeway kaudu. Festival ei ole kohustatud filmivalikut kommenteerima ega andma filmide esitajatele või muudele esindajatele tagasisidet.
 • Võistlevad filmid valitakse kõigi festivaliprogrammi pääsenud filmide hulgast. Finaliste teavitatakse otsusest ning palutakse saata filmi esitluskoopia.
 • Esitluskoopiaks sobivad formaadid: DVD, Blu-ray, DCP või digifail. Sobivad failiformaadid: MOV, MP4 või AVI.
 • Võistlevate filmide esitluskoopiad peavad jõudma festivali korraldajateni kõige hiljemalt 1septembriks 2017.
 • Kõik festivaliprogrammi valitud filmid tehakse teatavaks festivali kodulehel www.matsalufilm.ee 1. septembril 2017.
 • Täpsem teave kõikide filmide ja programmide kohta avaldatakse festivali kodulehel www.matsalufilm.ee 8. septembril 2017.

 

Žürii ja auhinnad

 

 • Võistlevaid filme hindab 6-liikmeline rahvusvaheline žürii, kuhu kuuluvad filmitegijad ja loodusspetsialistid. Žürii määrab järgmised auhinnad:
 •        - festivali peapreemia (3000€)
 •        - I preemia (üks kummaski kategoorias)
 •        - parim režii (üks kummaski kategoorias)
 •        - parim operaatoritöö (üks kummaski kategoorias)
 •        - žürii eripreemiad
 •        - kiituskirjad
 • Kõik festivali programmi valitud filmid saavad osavõtudiplomi.

 

Linastused ja promotsioon

 

 • Kõik festivali programmi valitud filmid linastuvad festivali üritustel. Võimalikud täiendavad linastused väljaspool festivali üritusi nõuavad eelnevat kooskõlastamist filmi produtsendi või levitajaga.
 • Osavõtja nõustub, et festivali korraldajad avaldavad informatsiooni filmi kohta nii festivali koduleheküljel kui ka kõikides festivali (nagu kataloogis, kavas, voldikutes jne.) ja pressimaterjalides.
 • Osavõtja nõustub, et festivali mitteärilistel eesmärkidel on meedial, telejaamadel ja partner-internetiportaalidel võimalus kasutada filmi materjale (fotosid, infot), treilerit või kuni 3-minutilist lõiku filmist.
 • Osavõtja nõustub, et ei tühista oma filmi osalemist festivalil kui film on juba festivali programmi valitud.
 • Festivalile valitud filmid on festivali ajal vabalt vaatamiseks kättesaadavad festivali videoruumis Lihulas.
 • Kõik festivali eelläbivaatusele saadetud filmide koopiad jäävad festivali arhiivi. Neid kasutatakse üksnes festivali propageerivatel üritustel ja hariduslikel eesmärkidel.

 

Majutuskulud

 

 • Iga võistlusprogrammi valitud filmiga kutsutakse festivalile üks inimene – režissöör, produtsent, operaator, levitaja või ametlik esindaja. Festivali korraldaja katab osaleja majutuskulud festivali ajal 20.-24. septembrini 2017 ja transpordi Tallinna ja festivalipaikade vahel. Festival ei kompenseeri osalejate reisikulusid.

 

Lõppsätted

 

 • Festivalist osavõtvate filmide esitluskoopiate eest kannab festivali ajal vastutust korraldaja. Esitluskoopiad tagastatakse omanikele kahe kuu jooksul pärast festivali lõppu. Tagasisaatmise kulud kannab korraldaja.
 • Autoriõigused: Iga registreerimislehe täitnud osavõtja lubab sellega oma teose vaba esitust festivali üritustel ja festivali videoruumis, nõudmata selle eest tasu.