MAFF

MATSALU NATURE FILM FESTIVAL
MATSALU LOODUSFILMIDE FESTIVAL

Dokumendid

_______________________________________________________________________________________________________________________________

JUHATUS JA PÕHIMÕTTED

MTÜ Matsalu loodusfilmide festivali juhatusse kuuluvad Ago Ruus, Tiit Mesila ja Silvia Lotman. Festival lähtub oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksis toodud põhimõtetest. Eetikakoodeksi leiate juuresolevalt veebilehelt:

 

Vabaühenduste eetikakoodeks >>

 

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Matsalu loodusfilmide festivali majandusaasta aruanded aastate lõikes leiate juuresolevatest pdf-dokumentidest:

 

Majandusaasta aruanne 2017 >>

Majandusaasta aruanne 2016 >>

 

 

PÕHIKIRI

Matsalu loodusfilmide festivali põhikirja leiate juuresolevast pdf-dokumendist:

 

Põhikiri >>